הנשמה – (Artificial Respiration)

הנשמה – (Artificial Respiration)
פעולת החייאה שמטרתה שמירה על תחלופת אויר בריאות.  הפעולה מתבצעת בטכניקות שונות החל מהנשמה מפה אל פה וכלה במכשירי הנשמה מורכבים.

תגובות סגורות.