היצרות מסתם תלת צניפי (טירקוספיד) – (Tricuspid Stenosis)

היצרות מסתם תלת צניפי (טירקוספיד) – (Tricuspid Stenosis)
היצרות פתח המסתם הממוקם בין עליה ימנית לחדר ימני.  כתוצאה מההיצרות נוצר קושי בהתרוקנות עליה ימנית לחדר הימני בעת דיאסטולה.  בהאזנה ללב תישמע אוושה דיאסטולית.  הסימפטומים ישקפו מצב של עומס על העליה הימנית.
פתרון – כירורגי.

תגובות סגורות.