בצקת ריאות – (Pulmonary Edema)

בצקת ריאות – (Pulmonary Edema)
הצטברות נוזלים בחללי האוויר בריאות הגורמת לתחושת קושי נשימתי ,ובהעדר טיפול מהווה מצב חירום מסכן חיים.  הסיבה השכיחה היא אי ספיקת לבבית, אך ייתכנו גם סיבות אחרות, לבביות ולא לבביות.

תגובות סגורות.