ביגמיניה – (Bigeminy)

ביגמיניה – (Bigeminy)
קצב לב המאופיין בהופעה לסירוגין של פעימה אחת נורמאלית (ממקור סינוס) ואחריה פעימה מוקדמת ממקור פרוזדורי או חדרי.

תגובות סגורות.