אקסטרה-סיסטולה – (Extrasystole, Premature Beat)

ראה ערך פעימה מוקדמת.

תגובות סגורות.