אסיסטולה – (Asystole)

אסיסטולה – (Asystole)ֻ
ממצא של קו ישר ב א.ק.ג, אשר פירושו -  העדר פעילות חשמלית ומכאנית בלב.
למעשה במצב של אסיסטולה מערכת החשמל של הלב אינה מייצרת ואו מעבירה אותות חשמליים, השריר אינו מתכווץ, תפוקת הלב צונחת באופן דרמטי, וכתוצאה מכך נגרמים: אובדן הכרה, הפסקת נשימה ומוות.
הטיפול מוגדר כהחייאה וכולל עיסוי לב חיצוני, הנשמה, ומתן תרופות לתוך הוריד.

תגובות סגורות.