אי ספיקת מסתם פולמונלי – (Pulmonic Regurgitation)

אי ספיקת מסתם פולמונלי – (Pulmonic Regurgitation)
זרימה בלתי תקינה של דם דרך המסתם הריאתי בעת דיאסטולה.  כיוון הדלף – מעורק הריאה (הפולמונרי) בחזרה לחדר ימין בעת דיאסטולה.

תגובות סגורות.