הוצא את מכסה בית הסוללות על ידי הנחת האגודל כנגד החריץ השקוע על מכסה בית הסוללות ודחוף את הדלת כלפי מטה והחוצה מהמכשיר. הוצא את הסוללות הישנות והכנס חדשות, לפי סימוני ה + וה – החרוטים על גוף המכשיר. סימון + על גוף המכשיר מורה כי קצה ה + של הסוללה צריך לפנות כלפי מעלה. הנח את מכסה בית הסוללות במחצית הדרך מעל הסוללות, לחץ והחלק את המכסה לתוך גוף המכשיר עד לשמיעת קליק.

תגובות סגורות.