אם בשלב מאוחר יותר תרצה להחליף את ה- Smartphone שלך במכשיר אחר, יש לחזור על תהליך הקישור עם המכשיר החדש בהתאם להוראות.

תגובות סגורות.