בזמן ביצוע א.ק.ג. עליך לשבת מבלי לזוז ולהישען מעט לאחור. אין צורך להפעיל או לאמץ שרירים. בזמן הביצוע והשידור, נורית החיווי בצורת לב מהבהבת. השידור מתבצע באמצעות מכשיר תומך הבלוטות’.

תגובות סגורות.