ודא כי הסוללות פועלות כראוי על ידי לחיצה על כפתור כיבוי/הדלקה. שים לב שנורית החיווי בצורת לב נדלקת. במקרה שהנורית אינה נדלקת, הוצא את הסוללות וחזור על התהליך שנית

תגובות סגורות.