על מנת להתאים את אבזם הרצועם לגופף עליך לעמוד. פשוט את החולצה ו/או בגדים עליונים, מקם את גב גוף המכשיר במרכז החזה, כרוך את חגורת האלקטרודות מסביב לחזה והכנס את אבזם ה- T לגוף מכשיר ה-  .smartheart מקם את החגורה: גברים: כסנטימטר מתחת לפטמות. נשים: מתחת לחזה, גבוה ככל האפשר. יש לודא כי האלקטרודות אשר על גב גוף המכשיר צמודות היטב לחזה, וחגורת האלקטרודות מונחת שטוחה על הגוף ואינה מסובבת. במידה וחגורת האלקטרודות רפויה או הדוקה מדי, הסר את המכשיר והתאם את הרצועה האלסטית בעזרת האבזם. חזור על שלב זה עד אשר החגורה תיצמד כראוי סביב החזה.

תגובות סגורות.