על מנת לבצע קישור בין שני המכשירים, עליהם להיות במרחק של עד 10 מטרים האחד מהשני. הדלק את ה- Smartphone , העבר אותו למצב קישור ומלא אחר הוראות הקישור של המכשיר. לאחר מכן, לחץ והחזק את כפתור הכיבוי/הדלקה של ה- smartheart במשך6  שניות לפחות ברציפות, עד אשר נורית החיווי בצורת לב תתחיל להבהב. ה-  smartheart עובר למצב קישור ומחפש מכשירי בלוטות’ קרובים. (בזמן תהליך הקישור, ייתכן שה- Smartphone ידרוש הכנסת קוד של ה-  smartheart. קוד זה הוא המספר הסידורי המודפס על תווית ה-  .smartheart הכנס את קוד ה- smartheart ל- Smartphone  בהתאם להוראות.) לאחר שהמכשירים קושרו בהצלחה, נורית החיווי בצורת הלב של ה- smartheart תפסיק להבהב ותמשיך לדלוק באופן קבוע מעתה והלאה, שני מכשירים אלו יזהו אוטומטית זה את זה ויתקשרו ביניהם. את שלב זה יש לבצע פעם אחת בלבד.

תגובות סגורות.