המכשיר יכבה את עצמו אוטומטית לאחר 5 דקות שאינו פעיל. ניתן גם לכבותו ידנית על ידי לחיצה על כפתור כיבוי/הדלקה ברציפות, עד אשר נורית החיווי בצורת לב נכבית (למשך כ 5 שניות)

תגובות סגורות.