ה- smartheartמתריע על סוללה חלשה. לאחר שחרור הלחיצה על כפתור כיבוי/הדלקה להדלקת המכשיר, נורית החיווי בצורת לב מהבהבת שלוש פעמים ולאחר מכן נכבית כדי להתריע על סוללה חלשה. בנוסף, תוכל לראות את מצב הסוללה במסך השידור באפליקציה.

תגובות סגורות.