כאשר המכשיר אינו בשימוש יש לאחסנו בתיקו המקור. אין להשאיר את המכשיר במקום סגור וחמים שבו הטמפרטורה עלולה לעלות מעל60o C .

תגובות סגורות.