יש לוודא שה Bluetooth  של הסמארטפון פעיל. באייפון – יש לעשות זאת במסך ההגדרות (תחת כללי- Bluetooth). במכשירי אנדרואיד, כאשר האפליקציה מזהה שה Bluetooth כבוי היא תבקש רשות להפעילו. במידה והBluetooth  פעיל ועדין יש בעיית התחברות, יש לכבות את מכשיר ה smartheartולהדליקו מחדש. במידה ובעיית ההתחברות ממשיכה, יש לכבות את מכשיר ה smartheart ולצאת לחלוטין מהאפליקציה ולנסות שנית.

תגובות סגורות.