מילון מונחים רפואיים

אנא צור קשר עם שירות הלקוחות לתיאום נציג טכני.

לחצן או שעון WATCHMAN לא מפעיל מוקדנית

אנא צור קשר עם שירות הלקוחות לתיאום נציג טכני.

האם לא הסתדר?

מצוין, תודה

יש לבקש מהמוקד הרפואי להגביר את עוצמת השמע של המוקדנית. האם הסתדר?

שמע לא טוב ברמקול

אנא צור קשר עם שירות הלקוחות לתיאום נציג טכני

יש להעביר את בורר המכשיר {נמצא ליד שקע PWR} למצב ON. האם הנורית הירוקה כבויה?

יש להעביר את בורר המכשיר {נמצא ליד שקע PWR} למצב ON. האם הנורית הירוקה דלוקה?

יש לחבר את השנאי לשקע בקיר ולחברו למוקדנית בשקע PWR. האם המוקדנית נדלקה?

יש ללחוץ במרכז השקע. האם לא הגיע למוקד?

מצוין, תודה

יש ללחוץ במרכז השקע. האם הגיע למוקד?

האם הנורית הירוקה כבויה?

האם הנורית הירוקה דולקת?

נוריות לא דולקות

הבעיה היא בקו הטלפון ולא קשורה למוקדנית, יש לפנות לספק הטלפון.

אנא צור קשר עם שירות הלקוחות לתיאום נציג טכני.

האם אין קו?

יש לכבות את המוקדנית. האם יש קו?

מוקדנית מקצרת קו

אנא צור קשר עם שירות הלקוחות לתיאום נציג טכני.

יש ליצור קשר עם ספק הטלפון לתיקון התקלה בקו.

האם אין קו?

אנא הרם את השפופרת. האם יש קו?

יש לחבר טלפון ביתי למוקדנית

האם מכשיר הטלפון הביתי מנותק מהמוקדנית?

האם מכשיר הטלפון הביתי מחובר למוקדנית?

מצוין, תודה

האם לא הסתדר?

כעת יש ללחוץ על הלחצן הכתום. האם הסתדר?

יש לחבר את החוט לשקע LINE.

האם חוט הטלפון שמגיע מהקיר מחובר לשקע LINE?

האם חוט הטלפון שמגיע מהקיר מנותק משקע LINE?

מוקדנית מחייגת אך לא מגיעה למוקד

אנא צור קשר עם שירות הלקוחות לתיאום נציג טכני.

אנא הנחה את המנוי לפנות שוב כאשר חוזר החשמל.

האם לא הסתדר?

אנא הנחה את המנוי לחבר מכשיר חשמלי נוסף לאותו שקע בקיר. האם הסתדר?

האם אין חשמל בבית?

האם יש חשמל בבית?

האם האורות ממשיכים להבהב?

מצוין, תודה

יש לחבר את השנאי לקיר ולמוקדנית. האם האורות הפסיקו להבהב?

האם השנאי מנותק מהקיר ומהמוקדנית?

האם השנאי מחובר לקיר ולמוקדנית?

אור ירוק ואור אדום מהבהבים

יש להחליף מכשיר, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות לתיאום נציג טכני

מוקדנית מחייגת עצמאית למוקד