מילון מונחים רפואיים

שריר הלב

שריר הלב
ראה ערך לב

שומני הדם

שומני הדם
ראה ערך כולסטרול