מילון מונחים רפואיים

רפרוף – (Flutter)

רפרוף – (Flutter)
סוג של הפרעות קצב מהירות הגורמות להתכווצות בלתי אפקטיבית של המדור הלבבי בו הן מתרחשות.
כאשר הקצב המהיר מתרחש בעליות, המצב מכונה רפרוף פרוזדורים (Atrial Flutter) והשלכותיו דומות לאלו של פרפור פרוזדורים.
כאשר הקצב המהיר מתרחש בחדרים (Ventricular Flutter), מדובר במצב חירום המהווה סכנת חיים מידית. ללא טיפול, עלול להידרדר במהירות לפרפור חדרים ודום לב.

רובד טרשתי – (Atheroma)

רובד טרשתי – (Atheroma)
משקע שומני המצר את קוטר העורק, מתהווה כחלק מהמחלה המכונה טרשת עורקים.