מילון מונחים רפואיים

חסם לב

ראה ערך בלוק

חדר שמאל (Left Ventricle)

חדר שמאל (Left Ventricle)
החדר השמאלי מתמלא בזמן הדיאסטולה מהעלייה השמאלית בדם מועשר בחמצן.  בעת הסיסטולה מתרוקן החדר השמאלי ישירות לאב העורקים ומשם דרך סעיפיו הרבים של אב העורקים הוא מגיע לכל העורקים בגוף.   באופן זה מקבלים אברי הגוף השונים אספקת דם מועשר בחמצן באופן סדיר.
החדר השמאלי הינו בעל שריר עבה וחזק יותר מהימני, הוא עובד כנגד מערכת לחצים גבוהה יותר, תצרוכת החמצן שלו רבה יותר ולכן הוא גם פגיע יותר למצבי חסר בחמצן כמו אוטם.

חדר ימין (Right Ventricle)

חדר ימין (Right Ventricle)
החדר הימני מתמלא בזמן הדיאסטולה בדם מהפרוזדור הימני.  דם זה הינו דל חמצן.  בעת הסיסטולה מתרוקן החדר הימני לעורק הריאה, אשר נושא את הדם לריאות, שם מתבצע תהליך העשרה בחמצן.

 

חדר – (Ventricle)

חדר – (Ventricle)
מדורי הלב התחתונים מכוונים חדרים.
בזמן הדיאסטולה מתמלאים החדרים בדם הזורם אליהם מהעליות.
החדר הימני מתמלא מהעלייה הימנית, כאשר הדם זורם אליו דרך המסתם הטריקוספידלי.
החדר השמאלי מתמלא מהעלייה השמאלית, כאשר הדם זורם אליו דרך המסתם המיטרלי.
בזמן הסיסטולה מתרוקנים החדרים לכלי הדם הגדולים.
החדר הימני מתרוקן לעורק הריאה, המזרים את הדם לריאות.
החדר השמאלי מתרוקן לאב העורקים.