עלייה, פרוזדור – (Atrium)

עלייה, פרוזדור – (Atrium)
מדורי הלב העליונים, מכונים עליות או פרוזדורים.
מופרדים מחדרי הלב על ידי מסתמים חד כיוונים.
העלייה הימנית מקבלת דם ממערכות ורידיות גדולות (הורידים הנבובים).  דם זה נאסף מכל חלקי הגוף השונים והוא דם דל חמצן.  הוא מועבר מהעלייה דרך המסתם הטריקוספידלי אל החדר הימני, ומשם בעת הסיסטולה החדרית אל עורק הריאה ,הנושא את הדם לריאות, לצורך העשרה בחמצן.
העלייה השמאלית מקבלת דם מועשר בחמצן מורידי הריאות, ומתרוקנת דרך המסתם המיטרלי אל החדר השמאלי, וממנו בעת הסיסטולה לאב העורקים.
קוצב הלב הטבעי, הסינוס, ממוקם בעליה ימנית, ומשם מתפשטים פולסים חשמליים לחלקי הלב השונים.
מצבים שונים עלולים להשפיע על מצב העליות, כמו מחלות מסתמים, מחלות ריאתיות ועוד.

 

Comments are closed.