סינוס – (Sinus, .SA node)

סינוס – (Sinus, .SA node)
רקמת תאים בעלת יכולת אוטונומית ליצירת פולסים חשמליים. מיקומה בעלייה ימנית.
מהסינוס יוצאים פולסים חשמליים אשר מתפשטים בלב כולו באמצעות מערכת הולכה חשמלית.  באמצעות מערכת הולכה זו מגיעים הפולסים החשמליים הנוצרים בסינוס אל חדרי הלב באופן סינכרוני, ובכך מהווים גירוי להתכווצות אחידה ,סינכרונית ואפקטיבית.

Comments are closed.