לב (heart, kardia)

לב (heart, kardia)
איבר שרירי בעל 4 מדורים, אשר ממוקם במרכז החזה, בין הריאות, כאשר קצהו מופנה לכיוון שמאל ומטה.
נחלק לחלקים ימני ושמאלי באמצעות מחיצה בלתי עבירה.
כמו כן, נחלק למדורים עליונים (עליות, פרוזדורים) ומדורים תחתונים (חדרים).
בין כל עליה לחדר מפריד שסתום חד כיווני.
הלב מתפקד כמשאבה אשר מזרימה את הדם בכלי הדם בגוף.  צידו הימני מיועד להעברת דם דל חמצן מאברי הגוף השונים אל הריאות, ואילו צידו השמאלי מיועד להעברת דם מועשר בחמצן אל אברי הגוף השונים.
התהליך מתבצע באופן הבא: דם דל חמצן מתנקז באמצעות מערכות ורידיות מכל אברי הגוף אל העלייה הימנית, משם זורם הדם לחדר הימני, ובעת התכווצות החדר, מועבר לעורק הריאה (העורק הפולמונרי), הנושא את הדם לריאות.
בראות חל תהליך שחלוף גזים, אשר סופו בהעשרת הדם בחמצן.
הדם המועשר מגיע לעלייה שמאלית באמצעות ורידי הריאות, משם זורם לחדר השמאלי, ובעת התכווצות היישר אל אב העורקים, ממנו יוצאים כלי דם לכל איברי הגוף.
הפעילות המתואמת של המדורים השונים מתקיימת בזכות מערכת חשמלית לבבית, אשר אותותיה מהווים את הגירוי להתכווצות והרפיה.

Comments are closed.